+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Normowanie czasów NCP

NCP

kurs technik normowania czasów

(chronometraż, analizy MTM etc.)

 

Szkolenie dedykowane do kierowników, inżynierów procesowych, technologów i osób zajmujących się usprawnianiem procesów. Celem szkolenia jest nauka podstaw normowania w aspekcie kształtowania metod pracy, ich standaryzacji i optymalizacji.

 

Program szkolenia:


Pojęcie czasu z perspektywy zarządzania produkcją

 • Rodzaje czasów w procesach produkcyjnych
 • Czas dodawania wartości a główne rodzaje marnotrawstwa
 • Czas czynności nie dodających wartość w procesie ulepszeń
 • Organizacja własnego czasu pracy wśród administracji i kadry zarządzającej

Normowanie czasu pracy – podstawowe zagadnienia

 • Cele normowania
 • Wskaźnik produktywności z zastosowaniem norm czasowych
 • Zastosowanie w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa
 • Tempo pracy człowieka i poziom wprawy z perspektywy normowania czasów
 • Struktura czasów
 • Techniczne jednostki czasu w normowaniu
 • Budowanie normatywów czasów planowanych
 • Kalkulatory norm czasowych w oparciu o normatywy elementarne
 • Zastosowanie w systemach ERP i MRP 2
 • Pętla MRP i CRP

Optymalizacja czasochłonności realizacji zadań

 • Wybrane przykłady redukcji czasochłonności
 • Zasada ekonomiki ruchów elementarnych
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow)
 • Zasada „Chaku-Chaku” w produkcji i logistyce zakładowej
 • Poprawa wydajności i produktywności - różnice

Normowanie czasu pracy wybranymi metodami

 • Podstawowe zagadnienia, różnice w poszczególnych technikach
 • Chronometraż
 • Nagrania wideo
 • Obserwacja migawkowa
 • Zapis własny
 • Porównywanie i szacowanie
 • Analizy ruchów elementarnych metodami MTM1, UAS, i MTM LOG
 • Wybór odpowiedniej techniki pomiaru do konkretnego przypadku

Chronometraż

 • Przygotowanie formularza pomiaru czasu jednej osoby i wielu osób
 • Podział i opis odcinków przebiegu
 • Pomiar pracy - ćwiczenia

Nagrania wideo

 • Praktyczne zastosowanie podstawowych narzędzi obróbki wideo
 • Formularz pomiaru czasu z nagrań wideo

Obserwacja migawkowa

 • Przygotowanie planu i formularza obserwacji
 • Rejestracja i interpretacja przeprowadzanych obserwacji
 • Analiza wyników
 • Wykorzystanie wyników w normowaniu
 • Podejmowanie działań usprawniających

Zapis własny

 • Formularz zapisu własnego
 • Zapis własny z wykorzystaniem elektronicznych rejestratorów
 • Analiza wyników
 • Wykorzystanie wyników w normowaniu
 • Podejmowanie działań usprawniających

Porównywanie i szacowanie

 • Zastosowanie w normowaniu
 • Ryzyko błędu normowania metodą szacowania
 • Porównywanie z wykorzystaniem istniejących normatywów

Analiza ruchów elementarnych metodą MTM1

 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania
 • Formularz analizy MTM
 • Zastosowanie w produkcji masowej
 • Wybrane przypadki zastosowania w produkcji jednostkowej

Analiza ruchów elementarnych metodą UAS

 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania
 • Formularz analizy UAS
 • Zastosowanie w produkcji seryjnej i jednostkowej
 • Ćwiczenia – analizy wykonania i planowania

Analiza ruchów elementarnych metodą MTM LOG

 • Metodyka realizacji projektów w optymalizacji i normowania w transporcie wewnętrznym
 • Tabela transportowa
 • Layout zakładu i magazynu
 • Analizy obciążenia pracą
 • Równoważenie pracy
 • Podział ruchów elementarnych i reguły ich zastosowania
 • Formularz analizy MTM LOG
 • Ćwiczenia – analizy wykonania i planowania
 • Planowanie zapotrzebowania na środki transportu

Etatyzacja i optymalizacja zapotrzebowania na główne zasoby firmy

 • Wykorzystanie norm czasowych
 • Planowanie zapotrzebowania na personel, maszyny i środki transportu
 • Kalkulacja zmiennego zapotrzebowania na personel
 • Wskaźniki obciążenia pracą i efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Definiowanie celów efektywnego wykorzystania czasu pracy 
   

PRZYKŁADY:

Jak bardzo istotnym jest zagadnienie normowania czasu pracy szczególnie w odniesieniu do 
konkretnych metod pracy pokazują przykłady umieszczone na poniższych stronach:
http://www.staworzynski.com/?przyklady-i-prezentacje,128
http://www.staworzynski.com/?montaz-wiazek-elektrycznych,165

 

Przy normowaniu czasu pracy bardzo istotnym jest aby norma odnosiła się do optymalnej metody pracy, której czasochłonności może być niejedno krotnie krótsza o kilkadziesiąt procent od powszechnie stosowanych metod.

 

Więcej informacji o trenerze:
Referencje:
 

Prezentacja z materiałami w/w szkolenia:

prezentacja szkolenie normowanie czasów dzień 1:

 

prezentacja szkolenie normowanie czasów dzień 2

 

Czas trwania:

 
Szkolenie zaplanowane jest na 2 dni po 8 godzin włącznie z przerwami. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania wyżej wymienionych zagadnień.
 
Miejsce i termin:
 
Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.
 
 
Zgłoszenie i warunki uczestnictwa


Szczegóły warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej:Zgłoszenie uczestnictwa należy potwierdzić przez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza pobierając go bezpośrednio klikając na poniższy przycisk:
 
 
Wszystkie publikowane przez serwis treści i materiały niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi należącymi do Pawła Staworzyńskiego, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji wraz z prawem do wynagrodzenia za ich wykorzystanie.
Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poigraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE