+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Nasi eksperci

Firma DPG Staworzyński świadczy usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego i szkoleń we wszystkich kluczowych procesach przedsiębiorstw prywatnych jak i jednostek administracji publicznej. Usługi te świadczymy na najwyższym poziomie jakościowym dzięki grupie kilkudziesięciu wyśmienitych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem oraz specjalizacji w zarządzaniu i usprawnianiu procesów biznesowych. Transferujemy know-how i najlepsze praktyki w zarządzaniu oraz działaniach operacyjnych. Naszą działalnością obejmujemy następujące obszary:

 

Stosujemy sprawdzone rozwiązania i narzędzia systemowe m.in. takie jak:

 

Aby móc sprostać tak szerokiemu spektrum naszej działalności realizujemy nasze działania w zespołach wybitnych specjalistów posiadających od kilkunastu do ponad dwudziestu lat doświadczenia w w/w specjalizacjach. W przypadku podejmowania współpracy doradczej, szkoleniowej lub projektowej każdorazowo wspólnie ze zleceniodawcą konsultujemy wybór konkretnych członków zespołu z naszej grupy ekspertów, tak aby ich doświadczenie i praktyczne umiejętności spełniały w pełni oczekiwania obu stron. Poniżej znajdują się krótkie opisy doświadczeń i praktycznych umiejętności naszego zespołu ekspertów:

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Eksperci o ponad 20 letnim doświadczeniu zawodowym i 15 letnim doświadczeniu na szczeblach Zarządów Spółek, Dyrektorów Zarządzających i Prezesów Zarządu. Doświadczenie z perspektywy budowania i realizacji celów strategicznych, zarządzaniu korporacyjnym jak i zarządzaniu mniejszymi firmami. Posiadają praktyki pozyskane z przedsiębiorstw o kapitale zagranicznym jak i krajowym. Doświadczenie w różnych branżach, gównie atutomotive, AGD, FMCG, usług logistycznych i finansowych. Wielkość spółek od kilkudziesięciu osób do kliku tysięcy. Nasi eksperci zasiadając na stanowiskach Zarządczych osiągają najlepsze wyniki grup kapitałowych i koncernów w których działają. Praktycy w zakresie prawidłowego modelowania i funkcjonowania procesów zarządczych, funkcjonowania Zarządów Spółek i Rad Nadzorczych. Wspierają aktywnie audyty z perspektywy strategii oraz zarządzania korporacyjnego, opracowują i wspierają wdrażanie kompleksowych programy restrukturyzacyjnych jaki i systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Wspierają wdrażanie ładu korporacyjnego (Corporate Governance).

 

Finanse 

Dyrektorzy Finansowi, Księgowi, Członkowie Zarządów, praktycy w zakresie optymalnego funkcjonowania finansów z doświadczeniem sięgającym prawie 20 lat pracy zawodowej w obszarze finansów. Doświadczenie w zakresie zarządzania finansami w oparciu o finansowe karty wynikowe i mechanizmy zarządzania przez cele. Doświadczenie w definiowaniu kluczowych wskaźników finansowych i odpowiednim ich doborze adekwatnie do indywidualnych potrzeb oraz przyjętej strategii firmy. W ramach tej grupy posiadamy również ekspertów w zakresie operacyjnego usprawniania procesów finansowych, optymalizacji metod pracy osób funkcjonujących w poszczególnych obszarach finansów (np. księgowość, finanse, rozliczenie, controlling finansowy).

 

Controlling

Specjaliści i kierownicy działów controllingu sięgającym prawie 15 letniego doświadczenie. Posiadają doświadczenie w budowaniu procesów kontrolnych od podstaw jak i późniejszym zarządzaniu nimi. Umiejętność budowania systemów raportowania oraz systemów motywacyjnych. Przeprowadzanie kalkulacji finansowych opłacalności inwestycji i podejmowania strategicznych decyzji z perspektywy finansów, rozwoju, klienta i procesów wewnętrznych. Doświadczenie w budowaniu wskaźników i realizacji celów strategicznych z perspektywy finansowej. Nasi eksperci potrafią wdrożyć i uruchomić prawidłowo działające procesy controllingu finansowego, projektowego, operacyjnego i procesowego.

 

Logistyka i łańcuch dostaw

Dyrektorzy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, specjaliści w zakresie zakupów oraz inżynierii logistycznej posiadający doświadczenie z przedsiębiorstw stosujących najlepsze światowe standardy w zakresie efektywnego zarządzania logistycznego. Doświadczenie ponad 15 lat w zarządzaniu logistyką w oparciu o zasady lean management, lean logistics & warehausing. Umiejętność wdrażania najlepszych rozwiązań m.in. takich jak JIT / JIS (optymalizacja łańcucha dostaw zewnętrznych i wewnętrznych), w zarządzaniu zapasami i ich optymalizacji. Praktyka w optymalizacji poziomu zapasów nawet o ponad 80% poziomu dotychczasowych zapasów przy jednoczesnej poprawie dostępności (SIC!). Wdrażanie takich zasad jak milk-run (dla przepływów wewnętrznych jak i zewnętrznych). Umiejętność poprawy wydajności kluczowych zasobów zaangażowanych w obsługę procesów logistycznych (pracownicy, środki transportu, powierzchnia). Skracanie czasów dostaw i redukcja zbędnych zapasów wzdłuż procesów. Optymalizacja layoutów zakładów ukierunkowanych na optymalizację i redukcję kosztów obsługi logistyki.

 

Produkcja

Eksperci w zakresie zarządzania produkcją na wszystkich szczeblach kierowniczych. Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją jednostkową jak i seryjną. Realizacja kluczowych zadań stawianych przed produkcją - wzrostu wydajności, produktywności, jakości i zachowaniu terminowości. Doświadczenie w zarządzaniu małymi jak i ponad tysiąc osobowymi zespołami. Bogate doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing, zarządzaniu przez cele z perspektywy produkcji, Kaizen, TPM, OEE, SMED, MTM. Prawidłowe zarządzanie produkcją z perspektywy maksymalizacji potrzeb klienta jaki i efektywnego wykorzystania zasobów, prawidłowe zarządzanie z wykorzystaniem systemów ERP.

 

Optymalizacja procesów

Managerowie projektów i inżynierowie specjalizujący się w modelowaniu procesów (biznesowych, logistycznych, produkcyjnych, finansowych, jakościowych etc.), ich standaryzacji i optymalizacji. Doświadczenie sięgające 15 letnich praktyk. Umiejętność wrażania kompleksowych systemów zarządzania zgodnych z zasadami Lean Management w połączeniu z zarządzaniem przez cele (MBO + KPI). Realizacja projektów zgodnych z zasadami DMAIC (Six Sigma) i teorii ograniczeń, zastosowanie zasad ekonomiki ruchów elementarnych, ergonomii, ergonometrii i humanitaryzacji pracy. Potrafią zwiększać wydajność pracy przy jednoczesnym obniżeniu jej obciążeniem. Moderatorzy i specjaliści w zakresie rozwiązywania problemów, poszukiwania rozwiązań problemów i podejmowania działań zaradczych. Przeprowadzają audyty efektywności, opracowują i przeprowadzają kompleksowe programy restrukturyzacyjne firm.

 

Administracja publiczna

Kierownicy, dyrektorzy i praktycy działający aktywnie w jednostkach administracji publicznej a posiadający unikatowe umiejętności w tym sektorze modelowania procesów z wykorzystaniem najlepszych praktyk biznesowych przełożonych na pole administracji publicznej. Potrafią poprawiać jakość procesów i zwiększać efektywność zasobów z wykorzystaniem zasad Lean Management. Doświadczeni w zakresie etatyzacji i zwiększania wydajności pracy poprzez poprawę efektywnego wykorzystania czasu pracy. Z pełną świadomością braku lub znikomego ukierunkowania na efektywność zasobów i szeroko rozpowszechniającymi praktykami zgodnymi z prawem Parkinsona potrafią opracować nowe optymalne modele jednostek lub ich wybranych obszarów. Szczególnie w czasie intensywnego poszukiwania oszczędności w jednostkach administracyjnych potrafią wydobyć niewykorzystany potencjał generując istotne oszczędności w administracji.

 

Narzędzia informatyczne

Wszystkie procesy oraz działania usprawniające jakie realizujemy w miarę potrzeb i oczekiwań wspieramy dedykowanymi narzędziami informatycznymi opierającymi się na najnowocześniejszych językach programowania pozwalających na bezproblemowych do danych, raportów i wskaźników za pośrednictwem przeglądarek internetowych, smartfonów. Nasze rozwiązania opierają się na bezpiecznych protokołach stosowanych w systemach bankowości internetowej.

              

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE