+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Kaizen i Gemba Walking w logistyce materiałowej

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW

 • przedstawienie pojęcia MUDA,
 • omówienie założeń 7 strat, oparte na przykładach,
 • zapoznanie z rodzajami strat,
 • nabycie umiejętności praktycznej identyfikacji poszczególnych typów marnotrawstwa w systemach magazynowych i wewnętrznej logistyki materiałowej.
 • poznanie metod poszukiwania strat w procesie logistyki magazynowej.
 • poznanie działań pozwalających na eliminację strat w magazynie.
 1. Pojęcie MUDA

Główne typy i źródła marnotrawstwa w logistyce magazynowej i produkcyjnej.

 • zbędny ruch,
 • oczekiwanie,
 • zbędny transport ,
 • zapasy,
 • wady,
 • nadmierna obróbka.
 • Nadprodukcja,
 • Przedstawienie i omówienie przykładów 7 rodzajów strat.
 • Umiejętności poszukiwania i eliminacji strat w procesach logistyki magazynowej.

Wybrane metody i działania ukierunkowane na definicję i eliminację strat w magazynie:

 • Eliminacja ilości pokonywanych przebiegów
 • Równoważenie obciążenia pracą w magazynach systemach logistycznych
 • Efektywność czasu pracy
 • Wykorzystanie diagramów Sankey do planowania layout’ów zakładu
 • Metoda trójkąta Blocha-Schmigall’i w optymalizacji tras transportowych
 • Redukcja czasochłonności prac manualnych
 • Standaryzacja pracy i wdrażanie 5s w obszarach transportu i magazynów
 • System ssący Kanban
 • Supermarkety i „mleczarze” (milk-runner)
 • Poprawa ergonomii i minimalizacja negatywnych skutków monotonii pracy
 • Zasada chaku-chaku w przepływie matriału
 • Przepływ jednej sztuki w kategoriach skali mikro (stanowisk produkcyjnych) i skali mikro całego zakładu
 • Dostawy JiT (Just In Time) i JiS(Just In Sequence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym
 • Zasada „shop in shop” w optymalizacji przepływu materiału pomiędzy dostawcami zewnętrznymi a klientami
 • „Gemba Walking” – poszukiwanie strat u źródła ich powstawania

Ćwiczenia praktyczne u źródła

 • Wizyta w miejscu pracy, obserwacje procesów
 • Identyfikacja konkretnych strat i źródeł ich powstawania
 • Diagnoza przyczyn powstawania
 • Warsztaty po „Gemba Walking”

Ćwiczenia praktyczne - warsztaty

 • Zebranie wszystkich zidentyfikowanych typów strat
 • Analiza i klasyfikacja ważności poszczególnych strat
 • Analiza wybranego problemu – diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy
 • Ustalenie działań zaradczych
 • Przygotowanie propozycji harmonogramu wdrażania zmian eliminujących zdiagnozowany problem

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE