+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Ergonomia w praktyce

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w szkoleniu opartym o najlepsze wieloletnie międzynarodowe praktyki w badaniu i organizacji pracy zgodnie z zasadami ergonomii, ekonomiki ruchów elementarnych i filozofii lean management.

 

1.Konkurencyjność naszego szkolenia

 • Zakres merytoryczny obejmuje nie tylko zagadnienia związane z ergonomią ale również aspekty optymalizacji i standaryzacji pracy w systemach lean management ze zgodnością ergonomicznego kształtowania stanowisk i metod pracy. Podczas szkolenia przedstawiane są konkretne przykłady zbędnych czynności elementarnych, które nie korzystnie wpływają na organizm człowieka i sposób ich eliminacji z perspektywy ciągłego procesu ulepszeń.
 • Trener prowadzący szkolenie posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma przekazu wiedzy jak i zakres szkolenia jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej szkolenie.

 

 

 

 

2. Cel szkolenia

 • Pozyskanie niezbędnej wiedzy i nauka praktycznego podejścia do:
 • Ergonomicznego kształtowania stanowisk i metod pracy w procesach produkcyjnych,
 • Optymalizacji procesów wg zasad lean management i ergonomii,
 • Eliminacji zbędnych czynności elementarnych stanowiących krytyczne elementy ryzyka ergonomicznego,
 • Określania czasochłonności elementarnych czynności eliminowanych z perspektywy kształtowania ergonomicznego,
 • zastosowania podstawowych zasad ekonomiki ruchów elementarnych,
 • eliminacji negatywnych skutków monotonii pracy,
 • kalkulacji opłacalności planowanych zmian poprawiających ergonomię,
 • przygotowywania i realizacji planów wdrożeniowych.

 

3. Grupa szkoleniowa i trener prowadzący

Grupa szkoleniowa:
Szkolenie jest dedykowane do osób zarządzających, inżynierów, technologów, osób odpowiedzialnych za organizację pracy, BHP, usprawnienia jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Trener prowadzący:
Kierownik projektów i trener  z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw.

Więcej informacji o trenerze:
http://www.staworzynski.com/o nas
Referencje i opinie:
http://www.staworzynski.com/doswiadczenie

 

 

4. Program szkolenia

Szkolenie zaplanowane jest na minimum 1 dzień (8 godzin włącznie z przerwami) z możliwością rozszerzenia do 3 dni. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady w oparciu o praktyczne doświadczenie z zakresu zastosowania niżej wymienionych zagadnień:

1. Wstęp do szkolenia - ćwiczenie praktyczne z rozwiązywania problemów, burza mózgów.
W ramach wstępnego ćwiczenia zapoznanie uczestników i omówienie głównych celów szkolenia.

2. Ergonomia - definicja oraz praktyczne aspekty ergonomicznego kształtowania pracy.
- co to jest ergonomia i dlaczego jest tak istotna w systemach produkcyjnych,
- praca jest stworzona dla człowieka a nie człowiek do pracy,
- eliminacja marnotrawstwa z perspektywy ergonomii.
- monotonia pracy i minimalizacja jej negatywnych skutków,
- wydatek energetyczny.

 

 

 

 

3. Ergo-Lean Management – jak połączyć ergonomię z ciągłym procesem ulepszeń.
- optymalizacja stanowisk i metod pracy z zachowaniem zasad ergonomicznego kształtowania,
- ekonomika ruchów elementarnych,
- czasochłonność ruchów negatywnie wpływających na ergonomię.

4. Normowanie czasów pracy a ergonomia i odpoczynek.
- uwzględnianie czasów odpoczynku w czasach uzupełniających,
- różnica pomiędzy czasem głównym a jednostkowym,

5. Analiza ryzyka ergonomicznego metodą AAWS.
- z zastosowaniem analiz ruchów elementarnych – podstawy,
- z zastosowaniem metod chronometrażu i nagrań wideo.

6. Optymalizacja pracy i opłacalność poprawy ergonomii.
- opracowywanie optymalnych metod i stanowisk pracy,
- kalkulacja wskaźnika ROI dla projektów poprawy ergonomii.

7. Ćwiczenia praktyczne ( opcjonalnie dzień 2 i 3).
- przeprowadzanie analiz metod zastanych i opracowywanie optymalnych rozwiązań,
- analizy ryzyka ergonomicznego metodą AAWS dla wybranych czynności,
- obliczanie kosztów wdrożenia i oszczędności wynikających z poprawy ergonomii.

 

 

... zapytaj nas o szczegóły:

http://staworzynski.com/kontakt

 

Zapraszamy również na certyfikowane szkolenie 2 dniowe w w/w tematyce z dodatkowymi ćwiczeniami praktycznymi

Lean Management

 

Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE