+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Ekonomika ruchów elementarnych

Optymalizacja produkcji w zastosowaniu ekonomiki ruchów elementarnych i Lean Management

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie otwarte poświęcone nauki w praktyce zastosowania zasady ekonomiki oraz analiz ruchów elementarnych w połączeniu z filozofią Lean Management.

 

Cel szkolenia

Głównym celem jest praktyczna nauka:

Trener prowadzący

Szkolenie przeprowadzi kierownik projektów i trener (Paweł Staworzyński) z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji działań usprawniających w różnych branżach produkcyjnych i usługowych.

Prezentowane metody i narzędzia z powodzeniem stosowane są od ponad 70 lat na całym świecie w dużych międzynarodowych koncernach jak i w mniejszych firmach o zasięgu lokalnym.

 

Więcej informacji o trenerze:

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Szkolenie realizowane jest w ciągu 3 dni szkoleniowych. Zakres tematyczny – teoria i ćwiczenia praktyczne:

 

Dzień 1 – część 1 – Cele, narzędzia, teoria

 

Omówienie kluczowych celów szkolenia

Synergia filozofii „szczupłego myślenia” z zasadą ekonomiki ruchów elementarnych:

Lean Manufacturing – wspólne cele.

Marnotrawstwo - definicje głównych źródeł i sposoby jego rozpoznawania na poziomie elementarnym.

5S – standaryzacja z perspektywy zasady ekonomiki ruchów elementarnych:

korzyści wynikające z wsparcia 5S metodami MTM,

arkusze pracy standaryzowanej, layout’y, formularz audytów,

realizacja audytów 5S z perspektywy kontroli prawidłowości metod pracy,

Ciągły proces ulepszeń – optymalizacja z MTM jako „fine tuning” procesów.

 

Ekonomika ruchów elementarnych

Karty normatywów – przegląd - MTM1, MTM2, MTM3, UAS, UAS2, MEK, BMP1, BMP, TMC1, TMC2, MEK.

Wybrane metody analizy ruchów MTM1, UAS i LOG
Budowa tabel normatywów
Podział ruchów elementarnych – szczegółowe omówienie na podstawie MTM1, UAS i LOG.
Reguły zastosowania
Arkusze analiz
Sposób opisywania metod pracy i ustalania czasochłonności 

 

Analizy czynności montażowych:

Tworzenie struktury czynności montażowych.

Nauka analizy ruchów elementarnych.

 

Normowanie czasów pracy z wykorzystaniem analiz ruchów elementarnych

definicja tempa pracy człowieka i odniesienie się w systemach normowania,

obliczanie czasów jednostkowych z podziałem czasy na główne, uzupełniające i przygotowawczo-zakończeniowe (zbrojenia)

budowanie katalogów normatywów czasów planowanych, technologicznych,

ryzyka zastosowania popularnych technik normowania czasów (chronometraż, analizy MTM, szacowanie),

związki zawodowe a redukcje norm czasowych – tworzenie procedur postępowania.

 

Balansowanie pracy na liniach i gniazdach produkcyjnych:

omówienie metody balansowania linii z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, diagramów Yamazumi i analiz ruchów elementarnych,

przeprowadzenie ćwiczeń na wybranych przykładach.

 

Ćwiczenia praktyczne

Omówienie przykładów (możliwe wykorzystanie materiałów przedstawionych przez uczestników),

podzielenie pracy pomiędzy uczestników szkolenia i ustalenie sposobu realizacji zadań.

 

Dzień 2  – nauka praktyczna – wybrany przypadek

 

Przeprowadzenie analiz ruchów elementarnych

analiza, weryfikacja i omówienie wykonanych zadań,

wskazanie błędów i przeprowadzenie korekt,

wytłumaczenie na przykładach wyjątków i reguł zastosowania poszczególnych ruchów,

wyznaczenie kolejnych zadań do zrealizowania.

 

Optymalizacja standardów

weryfikacje zdefiniowanych standardów pracy,

opracowywane możliwości usprawnień - wspólne burze mózgów,

przeprowadzenie testów przed ostatecznym wdrożeniem,

ustalenie niezbędnych zmian do wprowadzania nowych standardów.

 

Ustalenie zadań do zrealizowania dla zespołu projektowego

podzielenie pracy pomiędzy pracowników zespołu i ustalenie terminów realizacji.

 

Dzień 3 – optymalizacja i podsumowanie wyników

 

Wyznaczenie optymalnych standardów pracy

opisanie standardów pracy w formie arkuszy pracy standaryzowanej 5S,

ustalenie niezbędnych zmian do wdrożenia nowych standardów.

 

Akceptacja zmian i przejście do etapu wdrożeniowego

obliczanie opłacalności wdrożenia zmian z wykorzystaniem wskaźnika ROI,

prezentacja proponowanego rozwiązania i uzyskanie wstępnej akceptacji,

przygotowywanie planów wdrożeniowych wg standardów PDCA,

uzyskanie akceptacji przez przełożonych.

 

Egzamin sprawdzający

Przeprowadzenie krótkiego egzaminu sprawdzającego zdobyte umiejętności

                  

Terminy

http://www.staworzynski.com/szkolenia/harmonogram-szkolen-otwartych#overlay-context=artykuly/techniki-normowania-czasu

Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.

z poważaniem

Paweł Staworzyński

 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

Szczegóły warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej:
Przeczytaj regulamin szkoleń

 

Zgłoszenie uczestnictwa należy potwierdzić przez pobranie poniżej formularza zgłoszeniowego, prawidłowe wypełnienie i przesłanie do nas:
Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Szczegóły płatności i treść szkolenia w wersji pdf:
Pobierz ofertę w wersji pdf

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami lub bezpośrednie wysłanie zgłoszenia:
info@staworzynski.com

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE