+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Efektywność sprzętu i maszyn - TPM

Świadczymy kompleksowe wsparcie w optymalizacji funkcjonowania działów utrzymania ruchu oraz poprawie efektywnego wykorzystania maszyn i sprzętu. Realizujemy w tym zakresie szkolenia, doradztwo, warsztaty praktyczne jak i realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych:

    1. TPM - wdrażanie systemu zarządzania kompleksową efektywnością utrzymania ruchu (Total Productive Maintenance):

 •     Prewencyjne utrzymanie ruchu
 •     Autonomiczne utrzymanie ruchu

  

    2. 5S w utrzymaniu ruchu

 •     Kompleksowe wdrażanie standaryzacji pracy i funkcjonowania działu.

    3. OEE - wdrażanie kluczowego wskaźnika ogólnej efektywności sprzętu i maszyn (Overall equipment effectiveness) oraz wskaźniki składowe:

 •     jakość,
 •     dostępność,
 •     wydajność,

    4. SMED - zasada i szybkich przezbrojeń, której celem jest maksymalne skrócenie czasu przestoju maszyny w trakcie jej przezbrajania.
    Single-Minute Exchange of Die - (przezbrojenie w przeciągu 1 minuty)
   

    5. MTM Maintenance - wdrażanie w zakresie kluczowych remontów, konserwacji i przezbrojeń zasady ekonomiki ruchów elementarnych.
    Wdrażanie analiz ruchów elementarnych i standaryzacji na ich poziomie.

    6. Podejmowanie działań usprawniających ukierunkowane na poprawę efektywności sprzętu, maszyn i personelu utrzymania ruchu. Wykorzystanie w w/w zakresie zasad i narzędzi:

 •     PDCA
 •     Diagramy Ishikawy
 •     FMEA
 •     burze mózgów
 •     analizy MTM
 •     chronometraż i obserwacje migawkowe.

    7. Normowanie czasochłonności wykonywanych czynności.
    8. Opracowywanie katalogów normatywów czasów planowanych z wykorzystaniem metod pomiaru czasów:

 •     analizy MTM,
 •     chronometraż,
 •     obserwacje migawkowe,
 •     dane zakładowe,
 •     nagrania wideo,
 •     zapis własny,
 •     porównywanie i szacowanie.

    9. Etatyzacja - optymalizacja i obliczanie zapotrzebowania na personel.
    10. Kalkulatory czasochłonności zmiennej czasochłonności prac remontowych, przezbrojeń i prac konserwacyjnych.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE