+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Marnotrawstwo

19 / 11 / 2015

Marnotrawstwo (zarządzanie) - czyli nieracjonalność, rozrzutność. Z perspektywy zarządzania, procesów biznesowych jak i procesów administracji publicznej marnotrawstwem jest nie racjonalne i nie efektywne zarządzanie zasobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tych procesów. Marnotrawstwem są czynności i procesy nie zwiększające wartości (dodawanie wartości) a angażujące zasoby do ich wytwarzania. Główne rodzaje marnotrawstwa występujące w zarządzaniu procesami to:

 • Nieracjonalne gospodarowanie środkami finansowymi - ponoszenie zbyt wysokich kosztów na zakupy niezbędnych środków lub zakupy środków zbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów.
 • Nadmierne wytwarzanie – realizacja w ramach zachodzących procesów zbyt dużej ilości niż potrzeba dóbr, usług czy produktów...

LeanSigmaMTM

19 / 11 / 2015

LeanSigmaMTM (Lean Sigma MTM) - jest to połączenie 3 bardzo istotnych filozofii i metod efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

 • Filozofii Lean Management - wywodzącej się z Japonii i zakładów Toyoty
 • Zasady ekonomiki ruchów elementarnych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych MTM, która powstała w USA ponad pół wieku temu a jej protoplastą był Pan Frank Bunker Gilbreth, a pionierem w Polsce Pan Romulald Wołk, który pierwsze wzmianki opisał w 1958 roku w czasopiśmie "Mechanik".
 • SixSigma - metody redukcji kosztów wytwarzania opierającej się głównie o zasadę cyklu DMAIC, której źródłem jest zarządzanie jakością i dążenie do bardzo wysokiego poziomu jakości

Celem tego połączenia jest wykorzystanie atutów tych i najlepszych praktyk w...

Lean manufacturing

19 / 11 / 2015

Lean management (ang.) –metoda "szczupłego" zarządzania przedsiębiorstwem, której celem kluczowym celem jest ciągłe doskonalenie procesów i poprawa efektywnego wykorzystania w przedsiębiorstwie kluczowych zasobów (pracownicy, materiał, maszyny, powierzchnia) poprzez redukcję głównych źródeł marnotrawstwa, które dzieli się na 7 lub 8 głównych typów:

 • nadprodukcja – produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie,
 • zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją stanowisk pracy,
 • oczekiwanie – długie okresy bezczynności ludzi, maszyn, części, materiałów,
 • zbędny transport – przemieszczanie elementów, części, półwyrobów, wyrobów częściej niż to jest koniecznie,
 • zapasy – zbyt wiele materiałów w procesie produkcji, zbyt wiele wyrobów...
 • Lean Healthcare

  19 / 11 / 2015

  Lean Healthcare - (szczupła służba zdrowia)

  Jest to sposób zarządzania jednostkami służby zdrowia (np. szpitale, przychodnie, laboratoria, sanatoria, kliniki) oparty na zasadach Lean Management. Kluczowymi celami zarządzania wg zasad Lean Healthcare jest zadowolenie pacjentów (klientów), który ma bezpośrednio przekładać się na zadowolenie udziałowców (poprawa wyników finansowych i ciągły rozwój jednostki). Kluczowe działania w dążeniu do poprawy zadowolenia pacjenta i udziałowców oparte są o:

  • poprawa jakości świadczonych usług, 
  • poprawa efektywności wykorzystania kluczowych zasobów jednostki (personel, miejsce, sprzęt, materiał/środki medyczne),
  • definicję wartości dodanej,
  • definicję marnotrawstwa, kluczowych źródeł powstawania i redukcję...

  Dodawanie wartości - wartość dodana

  19 / 11 / 2015

  Wartość dodana – jest to przyrost wartości dóbr i usług w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi. Źródłem wartości dodanej jest proces zwiększający wartość wytwarzanych dóbr i usług. Najczęściej jest to praca człowieka lub maszyny zgodna z procesem wytwarzania.

  Wartość dodaną można podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną.

  • Zewnętrzna wartość dodana dotyczy przyrostu wartości produktu dostarczanego do klienta zewnętrznego lub konsumenta.
  • Wewnętrzna wartość dodana dotyczy prawidłowej realizacji procesów wewnętrznych pomiędzy dostawcami i odbiorcami wewnętrznymi. Wartość dodana wewnętrzna nie zawsze stanowi wartość dodaną zewnętrzną.

  Procesy i czynności nie dodające wartości dodanej są marnotrawstwem zaangażowanych zasobów. W Lean...

  Lean Management

  19 / 11 / 2015

  Lean Management - zagadnienia

  • Dodawanie wartości - wartość dodana
  • Lean Healthcare
  • Lean manufacturing
  • LeanSigmaMTM
  • Marnotrawstwo
  • Poziomownaie produkcji - Heijunka

  One piece flow - przepływ jednej sztuki

  23 / 11 / 2015

  One Piece Flow + 5S + Chaku Chaku

  Zasada przepływu "jednej sztuki" jest bardzo istotnym elementem w optymalizacji procesów przepływu materiału ale również kształtowania metod pracy i poprawy ergonomii na stanowiskach pracy. Założeniem podstawowym w funkcjonowaniu jest:

  • redukcja zapasów materiałowych w toku produkcyjnym
  • eliminacja zjawiska nadprodukcji
  • eliminacja zbędnych czynności (m.in. zbędne chodzenie, manipulacja przedmiotem)
  • zmiejszenie zapotrzeobwania na powierzchnię
  • skrócenie czasu przepływu materiału i realizacji zlecenia

  One piece Flow można wdrożyć w przedsiębiorstwie w skali mikro, czyli przepływu przez konkretne wybrane stanowiska oraz w skali makro, czyli przepływu przez cały zakład.

  Wdrażając...

  Montaż wiązek elektrycznych

  19 / 11 / 2015

  Niniejszy plik prezentuje przykład optymalizacji metody pracy i jej standaryzacji na poziomie ruchów elementarnych. W zaprezentowanym przykładzie zastosowano zasadę ekonomiki ruchów elementarnych (analizy MTM), która jest bardzo istotnym elementem wartym do uwzględnienia podczas wdrażania 5S, szczególnie 4 etapu standaryzacji. Zasada ekonomiki ruchów elementarnych jest idealnym uzupełnieniem standardowych narzędzi Lean Manufacturing. Dzięki wdrożeniu usprawnień uzyskano redukcję czasochłonności o ponad 50%.

  więcej o standaryzacji i ekonomice ruchów elementarnych i 5S na:

  http://www.staworzynski.com/?ekonomika-ruchow-elemantarnych,89

  http://www.staworzynski.com/?5s,115

   

  Balansowanie linii

  19 / 11 / 2015

  Balansowanie, równoważenie pracy 

   Jednym z naszych obszarów naszej działalności jest realizacja projektów/ szkoleń praktycznych w zakresie:

  • balansowanie linii montażowych
  • równoważenie pracy w gniazdach produkcyjnych i poszczególnych etapach produkcyjnych
  • eliminacja wąskich gardeł wzdłuż procesu wytwórczego 

  Do w/w działań wykorzystujemy m.in. następujące narzędzia/metody usprawniania:

  • mapowanie strumienia wartości (VSM),
  • wykresy Yamazumi/balansowania procesów,
  • normowanie czasów metodami chronometrażu, analizy ruchów elementarnych (MTM), nagrania wideo,
  • harmonogramowanie wg cyklu Deminga (PDCA),
  • wdrażanie standaryzacji wg zasady 5S połączonej z ekonomiką ruchów elementarnych,
  • ...

  Przykłady optymalizacji

  19 / 11 / 2015

  Przykłady optynalizacji:

  • balansowanie linii
  • montaż wiązek elektrycznych
  • one piece flow - przepływ jednej sztuki

   

  ZOSTAŃMY W KONTAKCIE