+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Chaku-chaku

19 / 11 / 2015

Chaku-Chaku dosłownie z języka japońskiego oznacza "ładuj-ładuj". Chaku-Chaku jest metodą ciągłości przepływu materiału i realizacji operacji produkcyjnych przez jednego operatora. Jest to łączenie czynności często z kilku stanowisk w jedno gniazdo produkcyjne. Wdrażanie Chaku-Chaku odbywa się często równocześnie razem z 5S lub bezpośrednio po wdrożeniu 5S. Bardzo istotnym czynnikiem w prawidłowym wdrożeniu chaku-chaku jest wprowadzenie wysokiego poziomu standaryzacji metody pracy z zachowaniem zasady "ekonomiki ruchów elementarnych" i ergonomicznego kształtowania stanowisk.

Korzyści przy wdrażaniu chaku-chaku są następujące:

 • eliminacja zbędnych ruchów wielokrotnej manipulacji przedmiotami
 • skrócenie czasu przepływu materiału przez eliminację zasady "seria-...

5S - 6S

19 / 11 / 2015

5S   - wywodzi się z japońskiej filozofii organizacji pracy i jest stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach na całym świecie. Nazwa odnosi się do 5 słów zaczynających się na S:

 • Seiri (整理): sort, selekcja
 • Seiton (整頓): storage, systematyka
 • Seiso (清掃): shine, sprzątanie
 • Seiketsu (清潔): standarise, standaryzacja
 • Shitsuke (躾): sustain, samodyscyplina

Standaryzacja 5S jest podstawowym filarem filozofii Lean Manufacturing. Obejmuje takie obszary standaryzacji jak:

 • kształtowanie stanowiska pracy (layout stanowiska)
 • rozmieszczenie materiałów i narzędzi w obszarze stanowiska
 • standard metody pracy i przepływu materiału
 • procedury procesów
 • layout zakładu

Obszary w...

Zarządzanie przez cele - negatywne skutki w błędnie stawianych celach

19 / 11 / 2015

Na przykładzie działania policji negatywne skutki w zarządzaniu przez nie prawidłowo stawiane cele.

Policja - polowanie na kierowców zamiast prewencji poprawiajacej bezpieczeństwo?

Tekst koniecznie powinien przeczytać każdy policjant, kierowca a przede wszystkim minister nadzorujący policję!

Policja drogowa
Popularne skojarzenie związane z policją drogową to patrol ustawiony w miejscu ograniczenia prędkości, „łapanie” kierowców i wręczanie mandatów. Kwestie łapówki zamiast mandatu odkładam do osobnego omówienia. Czy ten obraz odpowiada rzeczywistości? Wszystko wskazuje na to, że tak. Policja drogowa wykonuje wiele innych czynności, jak kierowanie ruchem czy badanie wypadków drogowych. Nie one jednak dominują w statystyce codziennych działań. Najistotniejsze...

Sterowanie głosem logistyka

19 / 11 / 2015

Sterowanie voice'm w logistyce materiałowej

Zastosowanie rozwiązania alternatywnego dla popularnych skanerów i terminali dzięki którym rejestruje się na bieżąco transakcje magazynowe m.in. przesunięć materiałowych. Jakie są korzyści we wdrożeniu takiego rozwiązania?

Wprowadzenie rozwiązań sterowania głosowego zamiast skanerów i terminali pozwala na uwolnienie obu rąk pracownika wykonującego operacje magazynowe. Jest to idealny przykład zastosowania zasady ekonomiki ruchów elementarnych - pracy oburęcznej przy jednoczesnym wyeliminowaniu elementarnych ruchów manipulacji skanerem. Odbieranie oraz wydawanie komend optymalnie odbywa się w trakcie innych czynności takich jak np. przemieszczanie z jednego miejsca na drugie.

Wg normatywów ruchów elementarnych...

Prawo parkinsona

19 / 11 / 2015

Prawo Parkinsona -  jest teorią i praktycznymi zachowaniami polegającymi na rozciąganiu wykonywanej pracy w czasie w taki sposób aby całkowity czas dostępny pracy wypełnić tą wykonywaną pracą. Teoria czy prawo Parkinsona mówi, że praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie (oryg. ang. work expands as to fill the time available for its completion). Pierwotnie Parkinson prawo to odniósł do administracji publicznej ale również jest to zachowanie zauważalne w przedsiębiorstwach prywatnych małej jak i dużej wielkości. Zachowania takie wynikają z tego, że w przedsiębiorstwach pracowicy nie będący wystarczająco obciążeni pracą rozciągają jej wykonanie w dostępnym im czasie.

Zachowania takie niosą za sobą bardzo negatywne skutki polegające na znacznym...

Normalne tempo pracy człowieka

19 / 11 / 2015

Tempo pracy człowieka w procesie ulepszeń oraz wzroście wydajności i efektywności pracy jest bardzo istotnym elementem, który niestety bardzo często jest pomijany lub wręcz świadomie naruszany.

Co to jest normalne tempo pracy człowieka?

Jest to „wydajność średnio wprawionego człowieka, który jest w stanie utrzymać takie tempo pracy przez zmianę roboczą (z uwzględnieniem niezbędnych mikro odpoczynków adekwatnych do poziomu wydatku energetycznego i poziomu ryzyka ergonomicznego) czas nie odczuwając zmęczenia pracą”. Codzienne wykonywanie pracy „normalnym tempem” powinno pozwolić w pełni zregenerować organizm do następnego dnia pracy.

Jak prawidłowo zwiększać wydajność?
Przeczytaj tutaj...

Jak nie zwiększać wydajności człowieka?
Przeczytaj tutaj......

Standaryzacja

19 / 11 / 2015

Standard (zarządzanie)
określone kryteria, normy, parametry i wytyczne wyznaczające najbardziej pożądany stan środków i sposobu ich wykorzystania w realizację (oraz sposób realizacji) procesów zachodzących danym obszarze przedsiębiorstwa lub jakiejkolwiek zarządzanej jednostki.

Standaryzacja
jest procesem określania i wprowadzania standardów. Proces standaryzacji nazywany jest również normalizacją. Celem standaryzacji jest określenie oraz stosowanie optymalnych kryteriów i wytycznych dotyczących wykorzystania środków, ich stanu oraz sposobu realizowanych procesów.

Praca standardowa
jest to realizacja pracy (wyznaczonych zadań) zgodnie z ustalonymi standardowymi metodami pracy i sposobem wykonania poszczególnych zadań w zachodzących procesach. Celem...

SMED przykład

19 / 11 / 2015

SMED przykład

Przykład przezbrojenia wtryskarki wg metodyki SMED:

Ciekawy przykład przezbrojenia maszyny, wtryskarki średniej wielkości. W warunkach nie zoptymalizowanych wymiana formy trwa w zależności od poziomu skomplikowania od 1 do nawet kilkunastu godzin. Tutaj jest przykład optymalizacji i redukcji czasu przezbrojenia do poniżej 5 minut.

Zapraszamy do innych ciekawych artykułów i przykładów optymalizacji i Lean Manufacturing:

http://www.staworzynski.com/blog

Zapraszamy również do newslettera:

http://staworzynski.com/newsletter

Przykład przezbrojenia wtryskarki wg metodyki SMED

 

 

SMED MTM

19 / 11 / 2015

SMED - (Single Minute Exchange of Die) - jest metodą szybkich przezbrojeń, której głównym założeniem jest dążenie do czasu przezbrojenia w czasie jedocyfrowej liczby minut, czyli maksymalnie w 9 minut. SMED powiązane jest z filozofią Lean Manufacturing i systemem zarządzania kompleksową efektywnością sprzętu - TPM. Założenie SMED zakłada optymalizację i standaryzację czynności wykonywanych w czasie przezbrojenia już po zatrzymaniu maszyny. Po ustaleniu niezbędnych czynności wynikających z przezbrojenia muszą one zostać zoptymalizowane (optymalna metoda pracy), opisane i podzielone na czynności zewnętrzne i wewnętrzne. Czynności wewnętrzne to są takie które muszą być wykonane bezwzględnie po zatrzymaniu i przed uruchomieniem maszyny. Założeniem jest podjęcie takich działań...

Poziomowanie produkcji - Heijunka

19 / 11 / 2015

Heijunka - proste narzędzie do "manualnego" równoważenia produkcji (poziomowanie produkcji). Tablice heijunka przyjmują różną formę, tablic magnetycznych, regałów z pułkami czy tablic z kieszeniami. Tablice haijunka pozwalają z wykorzystaniem kart kanban lub zleceń produkcyjnych w bardziej przejrzysty planować produkcję i sterować łańcuchem dostaw wewnętrznych.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE