+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

5-WHY

23 / 11 / 2015

Metoda 5-WHY jako skuteczny sposób identyfikowania usterek

    Metoda 5-WHY z języka angielskiego "5-Dlaczego?" jest jedną z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów/defektów. Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu. Twórcą metody 5-WHY jest Sakichi Toyoda
    Zadawanie kilku pytań „Dlaczego?”  (z ang. Why?) pozwala dojść do źródła zakłóceń, gruntownie zbadać ich przyczynę i skupić się na ich skutecznym rozwiązywaniu. Dzięki zadawaniu pytań „ Dlaczego?” problem staje się bardziej zrozumiały przez co podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania i wyeliminowania. Analiza 5-WHY pozwala odpowiedzieć na pytania:

  • dlaczego powstał problem?
  • dlaczego go nie zauważyliśmy?
  • ...

Metody

23 / 11 / 2015

Kilka metod optymalizacji

Metoda MTM - Metodę MTM opracowywali pracownicy biura organizacji ,,The Methods Engineering Council,, w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych.
//H.B.Maynard, G.J.Stegemerten, J.L.Schwab. 1940 –1948//
budowa metody MTM powstała z pomysłu skojarzenia metody F.W.Taylora (badanie czasu) oraz prac F.B.Gilbretha (badanie ruchów)
Rozwinięcie prac F.B Gilgretha i doprowadzenie podziału operacji do ruchów elementarnych, z określeniem czasy trwania każdego, spowodowało konieczność ustalenia nowej jednostki czasu, umożliwiające obliczanie. Pierwotne wartości MTM były wyrażone liczą klatek taśmy filmowej na każdy ruch podstawowy. Uznano jednak za wskazane zmienić ustaloną w ten sposób jednostkę wynoszącą 1/16 sekundy (przesuw taśmy filmowej wynosił...

Poka-Yoke

23 / 11 / 2015

    Poka-Yoke (ang. mistake proofing, error proofing) jest metodą zapobiegania wadom pochodzącym z błędów i pomyłek, które popełnia człowiek poprzez nieuwagę i brak koncentracji.

    Przy produkcji są sytuacje, gdzie na błędy pozwolić sobie nie można. Na etapie produkcyjnym można jednak zapobiec powstaniu wad. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się metoda Poka-Yoke, która nie dopuszcza do powstania błędu lub pozwala szybko go wykryć, jeszcze przed powstaniem wady.

    Za twórcę Poka-Yoke uważa się Shigeo Shingo – japońskiego inżyniera z fabryki Toyota, który jest jednocześnie wynalazcą metody SMED. Shingao kierował się starą i dobrze znaną prawdą głoszącą, iż błąd to rzecz ludzka i zaproponował, by zamiast zmuszać pracownika do stuprocentowej koncentracji zastosować na jego...

Techniczne jednostki czasu

23 / 11 / 2015

Jednostki czasu wykorzystywane do normowania czasu:

HM - (niem. Hundertstel Minuten) - jednostka czasu stosowana przy pomiarach metodą chronometrażu. 1 HM = 0,01 s. lub 1 min = 100 HM.

więcej na niemieckojęzycznej Wikipedii:  http://de.wikipedia.org/wiki/Minute

 

TMU (ang. Time Measurement Unit) - jednostka pomiaru czasu stosowana przy analizach ruchów elementarnych, m.in. MTM.

1TMU = 0,036 sek, 1 godzina = 100 000 TMU

Historia MTM w Polsce

23 / 11 / 2015

Poniżej fragment tekstu z polskiej edycji książki "MTM -Prawidłowo od samego początku", która powstała pod redakcją Pawła Staworzyńskiego. Fragment opisuje początku MTM w Polsce. Sięgają one już roku 1958 roku. Profesor Wołk, którego poznałem osobiście, przekazał mi wiele interesujących materiałów źródłowych na podstawie których zebrałem i opisałem początki MTM w Polsce:

Początki MTM w Polsce
Prace nad metodą MTM, rozpoczęte przez amerykańskich specjalistów w latach 40., opublikowane zostały następnie w formie książkowej w 1948 roku. Dziesięć lat później pierwsze wzmianki o MTM w Polsce znalazły się w artykule autorstwa doktora nauk technicznych Romualda Wołka, „Analiza i normowanie czynności ręcznych wg systemu MTM”.

W roku 1962 Instytut Organizacji Przemysłu...

Historia MTM

23 / 11 / 2015

Bricklaying Ergonomics - Fragment filmu dokumentalnego o życiu i badaniach Franka Gilbreth'a:

Początki badań przed powstaniem MTM:

 

Tekst przetłumaczony z w/w filmu:

Żył on na przełomie wieków i był uczniem Fridericka Taylora. To film o jego pracach nad udoskonaleniem tak wydawałby się prostej czynności jak układanie cegieł. Jego prace przyczyniły się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa.
Frank Bunker Gilbreth urodził się w 1869r i zmarł w 1924. Pierwsze kroki w obszarze zarządzania podjął już w 1885 roku, gry w drugim dniu praktyk przy kładzeniu cegieł zadał pytanie, dlaczego był uczony kilku różnych metod pracy.
Zainteresował się wyszukiwaniem najlepszej metody do opracowania studiów na temat ruchów elementarnych. Pierwszych prac nad...

Wskaźnik racjonalizacji

23 / 11 / 2015

Wskaźnik racjonalizacji - określa skalę wprowadzonych usprawnień poprawiających efektywne wykorzystanie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów. Wskaźnik racjonalizacji może obejmować wszystkie kluczowe procesy przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, finansowych czy jednostek administracji publicznej. Wskaźnik racjonalizacji można wyrazić różnymi wartościami, np:

  • ilości wprowadzonych usprawnień - określa aktywność w procesie ulepszeń ale nie uwzględnia ważności usprawnień i ich wpływu na poprawę procesu. Jest to forma liczenia najprostsza ale nie dająca obiektywnego obrazu skali racjonalizacji. W takiej formie liczenia często jest nazywany wskaźnikiem Kaizen (ilości wdrażanych pomysłów).
  • procentową wartość zredukowanych norm - określa w...

OEE - Overall Equipment Effectiveness

23 / 11 / 2015

Całkowita Efektywność Sprzętu - wskaźnik efektywności pracy maszyny.  OEE składa się z iloczynu 3 parametrów:

  • Wydajność (W)
  • Dostępność (D)
  • Jakość (J)

Iloczyn wskaźników W x D x J = OEE.

Analogicznie do wskaźnika OEE stosuje się również wskaźnik wydajności pracy ludzkiej, jest to wskaźnik OLE Overall Labor Effectiveness - Całkowita Efektywność Pracy.

Wydajność i produktywność

23 / 11 / 2015

Jak zwiększyć wydajność pracy i efektywność czasu pracy pracowników?

Czym jest PRODUKTYWNOŚĆ? 

Dodatkowo jeszcze przy jednoczesnym zmniejszeniu ich zmęczenia jak i poprawie zadowolenia z wykonywanej pracy?

Czy to jest możliwe?

TAK!

jak?

Przeczytaj:

Wielu osobom może wydawać się nie możliwym uzyskanie jednocześnie wszystkiego w/w naraz...

Poświęć trochę czasu i przeczytaj to co jest napisane poniżej oraz na stronach do których się odwołujemy a znajdziesz na to odpowiedź.

Zapraszamy również do przykładów wideo jakie są dostępne na naszej stronie i przedstawiają jak można osiągnąć wszystkie w/w cele.

Podstawą skutecznego zwiększania wydajności oraz jakości pracy jest zbudowanie wysokiej świadomości i motywacji...

Wskaźnik zwrotu inwestycyjnego ROI

23 / 11 / 2015

ROI (return of investment) - wskaźnik zwrotu z inwestycji. Przedstawia rentowność nakładów do zwrotu wynikających z konkretnej inwestycji lub kompleksowo funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

ROI jest stosunkiem Zysku operacyjnego podzielonego przez wartość majątku zaangażowanego w wypracowany zysk.

Z perspektywy wdrażania zmian optymalizacyjnych funkcjonowanie danego obszaru ROI można liczyć analogicznie do w/w sposobu ale uwzględniając:

stosunek oszczędności lub dodatkowych zysków (wynikających z wprowadzenia danego usprawnienia) do nakładów wynikających z wdrożenia zmian.

Podsumowując na przykładzie:

Wydając 100 000 zł na zmiany w funkcjonowaniu logistyki wewnąrzzakładowej udaje się uzyskać oszczędności w wysokości 300 000 zł rocznie.

ROI...

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE