+48 22 290 55 44 info@staworzynski.com

Techniki normowania czasu

23 / 11 / 2015

Aktualne szkolenia - kliknij przycisk

Normowanie czasu pracy (NCP) jest procesem ustalania czasów normatywnych (planowanych) wykonania czynności, zadań i operacji wykonywanych na poszczególnych stanowiskach przez człowieka, maszynę lub narzędzie. Normowanie czasu pracy może obejmować wszystkie wykonawcze czynności (oprócz pracy twórczej i koncepcyjnej, która może jedynie być ustalania w aspekcie terminów realizacji) wykonywane przez człowieka, maszynę lub środek transportu. Proces normowania czasów musi obejmować prawidłowo utworzoną strukturę czasów normatywnych takich jak 

 • tg - czas główny
 • tpz - (tr, ts) czas przygotowawczo-zakończeniowy
 • tu - (tv) czas uzupełniający osobowy i rzeczowy
 • tj - (te) czas jednstkowy osobowy i maszynowy

...

Historia MTM w Polsce

23 / 11 / 2015

Poniżej fragment tekstu z polskiej edycji książki "MTM -Prawidłowo od samego początku", która powstała pod redakcją Pawła Staworzyńskiego. Fragment opisuje początku MTM w Polsce. Sięgają one już roku 1958 roku. Profesor Wołk, którego poznałem osobiście, przekazał mi wiele interesujących materiałów źródłowych na podstawie których zebrałem i opisałem początki MTM w Polsce:

Początki MTM w Polsce
Prace nad metodą MTM, rozpoczęte przez amerykańskich specjalistów w latach 40., opublikowane zostały następnie w formie książkowej w 1948 roku. Dziesięć lat później pierwsze wzmianki o MTM w Polsce znalazły się w artykule autorstwa doktora nauk technicznych Romualda Wołka, „Analiza i normowanie czynności ręcznych wg systemu MTM”.

W roku 1962 Instytut Organizacji Przemysłu...

Historia MTM

23 / 11 / 2015

Bricklaying Ergonomics - Fragment filmu dokumentalnego o życiu i badaniach Franka Gilbreth'a:

Początki badań przed powstaniem MTM:

 

Tekst przetłumaczony z w/w filmu:

Żył on na przełomie wieków i był uczniem Fridericka Taylora. To film o jego pracach nad udoskonaleniem tak wydawałby się prostej czynności jak układanie cegieł. Jego prace przyczyniły się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa.
Frank Bunker Gilbreth urodził się w 1869r i zmarł w 1924. Pierwsze kroki w obszarze zarządzania podjął już w 1885 roku, gry w drugim dniu praktyk przy kładzeniu cegieł zadał pytanie, dlaczego był uczony kilku różnych metod pracy.
Zainteresował się wyszukiwaniem najlepszej metody do opracowania studiów na temat ruchów elementarnych. Pierwszych prac nad...

Wskaźnik racjonalizacji

23 / 11 / 2015

Wskaźnik racjonalizacji - określa skalę wprowadzonych usprawnień poprawiających efektywne wykorzystanie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów. Wskaźnik racjonalizacji może obejmować wszystkie kluczowe procesy przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, finansowych czy jednostek administracji publicznej. Wskaźnik racjonalizacji można wyrazić różnymi wartościami, np:

 • ilości wprowadzonych usprawnień - określa aktywność w procesie ulepszeń ale nie uwzględnia ważności usprawnień i ich wpływu na poprawę procesu. Jest to forma liczenia najprostsza ale nie dająca obiektywnego obrazu skali racjonalizacji. W takiej formie liczenia często jest nazywany wskaźnikiem Kaizen (ilości wdrażanych pomysłów).
 • procentową wartość zredukowanych norm - określa w...

OEE - Overall Equipment Effectiveness

23 / 11 / 2015

Całkowita Efektywność Sprzętu - wskaźnik efektywności pracy maszyny.  OEE składa się z iloczynu 3 parametrów:

 • Wydajność (W)
 • Dostępność (D)
 • Jakość (J)

Iloczyn wskaźników W x D x J = OEE.

Analogicznie do wskaźnika OEE stosuje się również wskaźnik wydajności pracy ludzkiej, jest to wskaźnik OLE Overall Labor Effectiveness - Całkowita Efektywność Pracy.

Wydajność i produktywność

23 / 11 / 2015

Jak zwiększyć wydajność pracy i efektywność czasu pracy pracowników?

Czym jest PRODUKTYWNOŚĆ? 

Dodatkowo jeszcze przy jednoczesnym zmniejszeniu ich zmęczenia jak i poprawie zadowolenia z wykonywanej pracy?

Czy to jest możliwe?

TAK!

jak?

Przeczytaj:

Wielu osobom może wydawać się nie możliwym uzyskanie jednocześnie wszystkiego w/w naraz...

Poświęć trochę czasu i przeczytaj to co jest napisane poniżej oraz na stronach do których się odwołujemy a znajdziesz na to odpowiedź.

Zapraszamy również do przykładów wideo jakie są dostępne na naszej stronie i przedstawiają jak można osiągnąć wszystkie w/w cele.

Podstawą skutecznego zwiększania wydajności oraz jakości pracy jest zbudowanie wysokiej świadomości i motywacji...

Wskaźnik zwrotu inwestycyjnego ROI

23 / 11 / 2015

ROI (return of investment) - wskaźnik zwrotu z inwestycji. Przedstawia rentowność nakładów do zwrotu wynikających z konkretnej inwestycji lub kompleksowo funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

ROI jest stosunkiem Zysku operacyjnego podzielonego przez wartość majątku zaangażowanego w wypracowany zysk.

Z perspektywy wdrażania zmian optymalizacyjnych funkcjonowanie danego obszaru ROI można liczyć analogicznie do w/w sposobu ale uwzględniając:

stosunek oszczędności lub dodatkowych zysków (wynikających z wprowadzenia danego usprawnienia) do nakładów wynikających z wdrożenia zmian.

Podsumowując na przykładzie:

Wydając 100 000 zł na zmiany w funkcjonowaniu logistyki wewnąrzzakładowej udaje się uzyskać oszczędności w wysokości 300 000 zł rocznie.

ROI...

Wskaźnik poziomu kosztów

23 / 11 / 2015

Efektywność wykorzystania środków finansowych.

Wskaźnik efektywnego wykorzystania środków finansowych 

Wskaźnik poziomu kosztów.

Wskaźnik poziomu kosztów lub inaczej nazywany wskaźnik efektywnego wykorzystania środków finansowych przedstawia stosunek kosztów poniesionych do ilości wytworzonych dóbr lub sumarycznej wytworzonej wartości dodanej. Wskaźnik ten liczony jest ilościowo lub procentowo. Wartość procentowa oblicza stosunek kosztów poniesionych do wielkości sprzedaży lub wartości wytworzonej wyrażonej. Ilościowo jest to koszt wytworzenie pojedynczej sztuki lub koszt wytworzenie pojedynczej wartości dodanej wyrażonej w czasie normatywnym. 

Przykłady:

 • efektywność wykorzystania środków finansowych urzędu pracy (procesów powiązanych z...

Efektywność czasu pracy ECP

23 / 11 / 2015

Efektywność czasu pracy:

- jak prawidłowo wdrożyć wskaźnik?

- jak zwiększyć efektywność czasu pracy (wskazówki)?

Wskaźnik efektywności czasu pracy (ECP) nazywany również jako, wskaźnik efektywnego wykorzystania czasy pracy lub stopień wykonania normy jest to różnica czasu zadanego do czasu rzeczywiście dostępnego na wykonanie zadanej pracy. Opiera się na prostej kalkulacji różnicy sumy czasów normatywnych (planowanych) wykonanej pracy do sumy czasów dostępnych (czasu faktycznie poświęconego) na wykonanie tych prac. Bardziej rozbudowaną formą liczenia wskaźnika ECP jest OLE (Overall Labor Effectiveness), który liczony jest w analogiczny sposób jak OEE.

Czas normatywny (zadany) - jest czasem planowanym na wykonanie danego zadania.
Czas dostępny - określa...

Overall Labor Effectiveness - OLE

23 / 11 / 2015

Overall Labor Effectiveness - OLE - Całkowita Efektywność Pracy - analogiczny wskaźnik efektywności pracy człowieka (ECP) do efektywności pracy maszyny jakim jest wskaźnik OEE. Sposób liczenia OLE jest również taki sam jak OEE, jedynie zamiast maksymalnej wydajności maszyny przyjmuje się maksymalną wydajność człowieka. OLE tj OEE składa się z iloczynu 3 parametrów:

 • Wydajność (W)
 • Dostępność (D)
 • Jakość (J)

Iloczyn wskaźników W x D x J = OLE.

Analogicznym dla wskaźnika OLE jest ECP, czyli efektywność czasu pracy. Wynik końcowy w wyliczeniach OLE i ECP jest taki sam. Inny jest tylko sposób liczenia.

Wskaźnik ECP jest liczony bez podziału na 3 w/w składowe tylko jest stosunkiem wytworzonych dobrych produktów do maksymalnej ilości...

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE