+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Wydajność a produktywność

23 / 11 / 2015

Jak zwiększyć wydajność pracy i efektywność czasu pracy pracowników?
(>>>>link do strony dotyczącej wskaźnika efektywności czasu pracy<<<<)

Czym jest PRODUKTYWNOŚĆ? 

Dodatkowo jeszcze przy jednoczesnym zmniejszeniu ich zmęczenia jak i poprawie zadowolenia z wykonywanej pracy?

Czy to jest możliwe?

TAK!

jak?

Przeczytaj:

Wielu osobom może wydawać się nie możliwym uzyskanie jednocześnie wszystkiego w/w naraz...

Poświęć trochę czasu i przeczytaj to co jest napisane poniżej oraz na stronach do których się odwołujemy a znajdziesz na to odpowiedź.

Zapraszamy również do przykładów wideo jakie są dostępne na naszej stronie i przedstawiają jak można osiągnąć wszystkie w/w cele.

Podstawą...

Efektywność czasu pracy ECP

23 / 11 / 2015

Efektywność czasu pracy:

- jak prawidłowo wdrożyć wskaźnik?

- jak zwiększyć efektywność czasu pracy (wskazówki)?

Wskaźnik efektywności czasu pracy (ECP) nazywany również jako, wskaźnik efektywnego wykorzystania czasy pracy lub stopień wykonania normy jest to różnica czasu zadanego do czasu rzeczywiście dostępnego na wykonanie zadanej pracy. Opiera się na prostej kalkulacji różnicy sumy czasów normatywnych (planowanych) wykonanej pracy do sumy czasów dostępnych (czasu faktycznie poświęconego) na wykonanie tych prac. Bardziej rozbudowaną formą liczenia wskaźnika ECP jest OLE (Overall Labor Effectiveness), który liczony jest w analogiczny sposób jak OEE.

Czas normatywny (zadany) - jest czasem planowanym na wykonanie danego zadania....

Techniki normowania czasu

23 / 11 / 2015

Aktualne szkolenia - kliknij przycisk

Normowanie czasu pracy (NCP) jest procesem ustalania czasów normatywnych (planowanych) wykonania czynności, zadań i operacji wykonywanych na poszczególnych stanowiskach przez człowieka, maszynę lub narzędzie. Normowanie czasu pracy może obejmować wszystkie wykonawcze czynności (oprócz pracy twórczej i koncepcyjnej, która może jedynie być ustalania w aspekcie terminów realizacji) wykonywane przez człowieka, maszynę lub środek transportu. Proces normowania czasów musi obejmować prawidłowo utworzoną strukturę czasów normatywnych takich jak: 

  • tg - czas główny
  • tpz - (tr, ts) czas przygotowawczo-zakończeniowy
  • tu - (tv) czas uzupełniający osobowy i rzeczowy
  • tj - (te) czas jednstkowy osobowy i...

Kluczowe wskaźniki KPI

23 / 11 / 2015

Poniżej przedstawiamy linki do artykułów dotyczących kluczowych wskaźników efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.

Ogólne opisy wielu interesujących wskaźników znajdują się na wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/KPI

Na naszych stronach przedstawiamy informacje dodatkowe oparte na praktycznych doświadczeniach i problemach z wdrażaniem.

Ze względu na bardzo dużą ich ilość artykuły dodajemy w miarę możliwości.

Zapraszamy do przeczytania naszych artykułów:

OTIF - zgodność dostawy

Overall Labor Effectiveness - OLE

efektywność czasu pracy ECP

wskaźnik poziomu kosztów

wskaźnik zwrotu inwestycyjnego ROI

wydajność a produktywność

OEE - Overall Equipment Effectiveness...

Ekonomika ruchów elementarnych - MTM

23 / 11 / 2015

 
Ekonomika Ruchów Elementarnych jest zasadą kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodnych z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania jak najmniejszą ilością ruchów jak najmniej czasochłonnych wykonywanych równocześnie obydwiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami filozofii "lean manufacturing" pozwala w procesie optymalizacji i standaryzacji metod pracy na bardziej precyzyjne zdefiniowanie czynności dodających wartość i będących marnotrawstwem. Określenie czynności dodających wartość na poziomie ruchów elementarnych pozwala na jeszcze lepsze...

CZIDO

7 / 1 / 2018

CZIDO jest to najstarsza chińska filozofia doskonalenia i osiągania sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Więcej o tej filozofii:

 

 

Strategia 10/20/30

19 / 12 / 2017

Strategia 10/20/30 na miarę najskuteczniejszego stylu zarządzania

Założeniem tej strategii jest maksymalne uproszczenie kluczowych celów przedsiębiorstwa i operowanie na nadrzędnym poziomie (na przykład ponad strategiczną kartą wynikową – „balanced scorecard”) tylko 3 czynnikami, które przyjmuje się jako najistotniej wpływające na sukces firmy. Zakłada operowanie 3 kluczowymi zagadnieniami:

  • 10 – dekalog wartości.
  • 20 – rentowność.
  • 30 – rozwój.

Jest na tyle uniwersalna i jednoznaczna, że może być stosowana praktycznie przez każde przedsiębiorstwo. Może być świetnym uzupełnieniem strategii korporacyjnej lub podstawą dla również mniejszych przedsiębiorstw.

Wartości strategiczne:

  • 10 wartości godnościowych, które są...

ERGO Lean Management

18 / 11 / 2015

ERGO lean - jest to rozszerzenie filozofii lean management oraz najlepszych praktyk optymalizacji procesów powiązanych z poszanowaniem godności człowieka.

ERGo lean jest filozofią lean management uzupełnioną o zasady:

  • ergonomii i humanizacji pracy, otoczenia, warunków oraz relacji między ludzkich,
  • zarządzania godnościowego i zarządzania przez wartości w połączeniu z zarządzaniem przez cele (MBO) - dignity based management skr. DBM.

ERGO lean management jest wypracowanym przez wieloletnie doświadczenie naszym unikatowym podejściem do skutecznej optymalizacji, zwiększania wydajności pracy i eliminacji kluczowych źródeł marnotrawstwa.

Myślą przewodnią zastosowania filozofii ERGO lean jest ZDROWE ODCHUDZANIE FIRMY, czyli takie wdrażanie...

Współczesny etos pracy

8 / 6 / 2016

 Współczesny etos pracy – szansa na poprawę stosunków pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami w warunkach polskiej gospodarki.

         Słowo „etos” w tłumaczeniu greckim „zwyczaj” czy „uosobienie”, w rozumieniu definicji oznacza składową kilku wzorów kulturowych określonych, jako idealne, wzorowe w odniesieniu do danej kultury lub grupy społecznej. Objęte etosem wzorce, stanowią normy i wartości a także całokształt stosunków międzyludzkich i relacji pomiędzy członkami określonej zbiorowości społeczeństwa. Wyrażane są zatem, jako jedna wspólna całość dla określonej zbiorowości, wyznającej te same przekonania i cechy. Obrazem i wynikiem istnienia etosu w określonym i m.in. połączonym kulturowo społeczeństwie, jest miara wartości godnościowych względem większości...

Czym jest praca dla człowieka?

18 / 11 / 2015

LABOREM EXERCENS ENCYKLIKA JANA PAWŁA II O PRACY LUDZKIEJ - wybrane fragmenty:

Podstawą wartości pracy jest sam człowiek.Wynika stąd fundamentalny wniosek etyczny:

człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, ale praca jest „dla człowieka”, a nie człowiek „dla pracy”.

Praca jest dobrem człowieka.
Dobrem odpowiadającym godności człowieka, pomnażającym ją. Przez pracę człowiek przekształca przyrodę, ale także bardziej „staje się człowiekiem”. Fakt ten nie usuwa obawy, że praca, przez którą materia jest uszlachetniana, może niszczyć godność ludzką. Pracy można w różny sposób użyć przeciw człowiekowi, można go karać obozowym systemem pracy, można z pracy czynić środek ucisku i wyzysku. Dlatego powinnością jest przestrzeganie społecznego ładu pracy, który...

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE