+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

×

Komunikat o błędzie

Strict warning: Only variables should be passed by reference w staworzynski_preprocess_page() (linia 19 z /home/boostnet/staworzynski.com/sites/all/themes/staworzynski/template.php).

Zakładki podstawowe

Tytuł

Zarządzanie wiedzą (knowledge management)

W ostatnich dekadach zachodzą szybkie i ważkie zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw.  Główną ich przyczynę stanowi, oprócz globalizacji, szybki rozwój technologii informatycznych, niezwykle szybkie tempo zachodzących przemian ekonomiczno-gospodarczych, nieprzewidywalność i ostrość zmian, rosnące wymagania klientów, zaostrzająca się konkurencja o charakterze globalnym.
Nie dziwi więc, że następuje przełom w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, w  stosowanych koncepcjach zarządzania. Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań umożliwiających im permanentną adaptację i skuteczne funkcjonowanie w obecnym turbulentnym otoczeniu biznesowo-gospodarczym.  Uświadamiają sobie, że dotychczasowe zasoby jawią się coraz bardziej drugorzędne w stosunku do wiedzy, która staje się głównym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną firm.
Świadomie pozyskiwana, tworzona, gromadzona i rozpowszechniana wiedza staje się najważniejszym, strategicznym zasobem organizacji. Wiedzę wskazuje się jako czynnik powodzenia, który wraz z umiejętnością i ciągłością uczenia się stanowi podstawę rozwoju organizacji i adaptacyjności do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

W zakresie naszej działalności oferujemy kompleksowy projekt :

Przeprowadzenie diagnozy  oraz opracowanie  strategii zarządzania wiedzą wspierającej realizację strategii organizacji, w tym:

 • identyfikacja kluczowych obszarów zakresie wiedzy oraz procesów ZW z punktu widzenia konkurencyjności firmy oraz realizacji jej strategii
 • przeprowadzenie inwentaryzacji procesów ZW oraz mapowania kluczowych obszarów wiedzy
 • przeprowadzenie ankiety wśród pracowników oraz wywiadów  z kadrą kierowniczej badającej poziom gotowości wspierania procesów ZW przez środowisko wewnętrzne
 • stworzenie strategii ZW, w tym: ustalenie celów strategicznych systemu ZW oraz zaproponowanie rozwiązań w ramach systemu ZW i sposobów ich realizacji

Budowania procesów zarządzania wiedzą w organizacji w zależności od potrzeb organizacji;przykładowe procesy:

 • lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy
 • kodyfikacja i zachowywanie wiedzy / personalizacja wiedzy
 • przekazywanie  wiedzy / dzielenie się wiedzą
 • wykorzystanie wiedzy

Budowanie środowiska organizacyjnego wspierającego ZW, w tym:

 • kształtowanie klimatu organizacyjnego wspierającego procesy zarządzania wiedzą, jak  zaangażowanie kierownictwa i pracowników w procesy uczenia się,
 • zapewnienie motywacji
 • rozwój innowacyjności
 • zapewnienia efektywnej komunikacji
 • budowanie wspierającej kultury organizacyjnej
 • wsparcie w zaprojektowaniu infrastruktury informatycznej oraz wdrożenia narzędzi informatycznych

 

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE