+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Racjonalizacja

Racjonalizacja czyli zastosowanie środków, działań ukierunkowanych na zmiany usprawniające proces, przedmiot, usługę.
Racjonalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwach lub jednostkach administracji publicznej wiąże się z poprawą efektywności, jakości i szybkości realizacji tych procesów.

W wyniku racjonalizacji kluczowych procesów w biznesie uzyskuje się istotny wzrost konkurencyjności.

Bardzo dużym ryzykiem w racjonalizacji procesów, które niosą często za sobą potrzebę redukcji kosztów wytwarzania jest opór przed zmianami wynikający z obawy przed pogorszeniem warunków pracy (przede wszystkim wynagrodzenia pracy i większego obciążenia pracą).

Jest to jedno z głównych ryzyk  racjonalizacji procesów, które musi być rozpatrywane w kategoriach istotnego czynnika wpływającego na powodzenie działań racjonalizacyjnych. Aby zminimalizować to ryzyko należy podejmować stosowne analizy ryzyka oraz działania zapobiegawcze. Skuteczność tych działań zależy od poziomu skomplikowania usprawnianych procesów, specyfiki danej firmy i poziomu doświadczenia zespołu projektowego zarządzającego działaniami racjonalizacji. 

Racjonalizacja w biznesie najczęściej dotyczy kluczowych obszarów i zasobów firmy i jest ukierunkowana na m.in.:

  • poprawę efektywności czasu pracy pracowników poprzez zwiększenie wydajności pracy i wartości dodanej w dostępnym czasie,
  • poprawę efektywności pracy maszyn i narzędzi szczególnie tych najdroższych w eksploatacji i będących wąskimi gardłami w procesie,
  • wzrost jakości realizowanych procesów i jakości wytwarzanych produktów oraz usług,
  • skrócenie czasu realizacji realizowanych zamówień,
  • redukcję kosztów wytwarzania i ogólnych kosztów funkcjonowania firmy,
  • redukcję zbędnych zapasów poprzez m.in. zwiększenie szybkości rotacji zapasu,
  • optymalizację konstrukcji wytwarzanych produktów,
  • poprawę konkurencyjności i atrakcyjności oferowanych produktów i usług.

W procesie racjonalizacji korzystną strategią jego skutecznej realizacji jest działanie w myśl zasady "człowiek zadowolony jest człowiekiem bardziej wydajnym". Rozwinięcie tej myśli można znaleźć na poniższej stronie:

http://www.staworzynski.com/?pl_jak-zwiekszac-wydajnosc-przez-ergonomie-i-humanitaryzacje,325

Natomiast jak nie podejmować działań racjonalizacji pracy człowieka można przeczytać tutaj:

http://www.staworzynski.com/?pl_jak-nie-zwiekszac-wydajnosci,335

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE