+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

OTIF - zgodność dostawy

OTIF - (On Time In Full) - wskaźnik określający procentowy poziom perfekcji dostawy (zgodności z zamówieniem). Jest to iloczyn trzech mierników podrzędnych:

  • zgodności ilościowej, 
  • jakości,
  • terminowości,

Przykład dla 1000 dostaw:

  • zgodnych ilościowo było 990, to wskaźnik zgodności ilościowej Z= 990/1000=99%
  • błędy jakościowe zdiagnozowano w 50 dostawach, to wskaźnik jakości dostaw (dostawy bez błędów jakościowych) J= 950/1000=95%
  • w terminie dostarczono 900, wskaźnik terminowości T=900/1000=90%
  • OTIF = ZxJxT=99%x95%x90%=84,6%

UWAGA!!!

Przy liczeniu zgodności dostaw wg w/w standardu OTIF powinno się wprowadzić element "wagi" poziomu niezgodności dla poszczególnych elementów. Tą wagą jest określanie poziomu niezgodności. Z racji na to że wielkości dostaw są różne to w przypadku dostawy bardzo dużej np. kilkudziesięciu palet jakiegoś towaru brak jednego kartonu będzie miało inną istotność jak brak tego kartonu w na dostawie 1 palety. Tak więc w/w wskaźniki będące składowymi OTIF wskazanym jest aby liczyć na poziomie nie tyle czy dostawa jest zgodna czy też nie tylko jaki poziom zgodności był w danej dostawie. Z kolei całościowo wskaźnik ten powinien być liczony w odniesieniu wszystkich dostaw w których występowały jakieś ilości niezgodności do maksymalnej ilości możliwych wystąpień niezgodności.

W przypadku zgodności ilościowej i jakościowej nie ma problemu z liczeniem z uwzględnieniem wagi niezgodności to w przypadku terminowości powinni się wprowadzić wagę niezgodności w terminie. Poziom terminowości dostawy powinien być liczony z uwzględnieniem wielkości opóźnienia lub zbyt wczesnej dostawy. Jako nie terminowe dostawy należy traktować również dostawy zbyt wczesne - zgodnie z zasadami Just im Time (JIT).

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE