+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Lean manufacturing

Lean management (ang.) –metoda "szczupłego" zarządzania przedsiębiorstwem, której celem kluczowym celem jest ciągłe doskonalenie procesów i poprawa efektywnego wykorzystania w przedsiębiorstwie kluczowych zasobów (pracownicy, materiał, maszyny, powierzchnia) poprzez redukcję głównych źródeł marnotrawstwa, które dzieli się na 7 lub 8 głównych typów:

 1. nadprodukcja – produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie,
 2. zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją stanowisk pracy,
 3. oczekiwanie – długie okresy bezczynności ludzi, maszyn, części, materiałów,
 4. zbędny transport – przemieszczanie elementów, części, półwyrobów, wyrobów częściej niż to jest koniecznie,
 5. zapasy – zbyt wiele materiałów w procesie produkcji, zbyt wiele wyrobów gotowych,
 6. wady – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji,
 7. nadmierna obróbka – wykonywanie zbędnych kroków w procesie obróbki.
 8. Nie wykorzystany potencjał pracowników. 

W japońskiej terminologii i filozofii Lean Management słowo MUDA określa marnotrawstwo, czyli zbędne działania nie przynoszące żadnej wartości dla firmy. Muda zamiast dodawać wartość generuje dodatkowe koszty, czyli jest zbędnym balastem dla firmy.

Lean management jest związana z systemem produkcji firmy Toyota (tzw. Toyota Production System, TPS) Za twórców lean management uważa się: Sakichi Toyoda, Kaiichiro Toyoda i Taiichi Ohno. 

Lean manufacturing zawęża filozofię szczupłego zarządzania do procesów związanych bezpośrednio lub pośrednio z wytwarzaniem produktów i usług.

Lean Production odnosi się z kolei do zastosowania zasad lean manufacturing w procesach produkcyjnych.

 

 

 

 

 

 

Sposobem na wdrożenie szczupłego wytwarzania wg zasad lean management jest prawidłowe wdrożenie narzędzi i zasad zarządzania bezpośrednio związanych z lean manufacturing:

 1. 5S / 6S - metoda zarządzania szeroko pojętą standaryzacją podtrzymywaną przez samodyscyplinę
 2. VSM - mapowanie procesów ukierunkowane na skrócenie czasu przepływu materiału
 3. MUDA - definicja i eliminacja marnotrawstwa
 4. TPM - kompleksowe zarządzanie produktywnością maszyn
 5. SMED - skracanie czasu przezbrojeń
 6. KAIZEN - filozofia ciągłego procesu ulepszeń
 7. JiT/ JIS – dostawy na czas
 8. PULL
 9. KANBAN
 10. MILK RUNNER
 11. JIDOKA
 12. ONE PIECE FLOW
 13. CHAKU-CHAKU
 14. YAMAZUMI
 15. HEIJUNKA
 16. POKA-YOKE
 17. PDCA

Istnieje oprócz w/w szereg narzędzi i metod efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, które nie są kojarzone bezpośrednio z filozofią lean manufacturing a są bardzo istotne w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Narzędzia te są łączone w jeden system zarządzania przedsiębiorstwem mogą występować razem z narzędziami lean management lub nie zależnie od nich. Są na pewno bardzo istotnym elementem systemu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem opartego na zasadach lean management i lean maufacturing:

 1. BSC / SKW
 2. MBO / ZPC
 3. KPI
 4. PARETO
 5. ABC XYZ
 6. ROI
 7. FMEA
 8. 5M
 9. MTM
 10. MRP, MRP2, ERP
 11. CRM
 12. MES
 13. ERGONOMIA
 14. HUMANITARYZACJA PRACY
 15. MONOTONIA
 16. WARTOŚCIOWANIE PRACY
 17. SIX SIGMA
 18. DMAIC
 19. SHOP IN SHOP

   

Obejmując wszystkie lub przynajmniej najważniejsze w/w narzędzia i metody wdrażając w przedsiębiorstwie można zgromadzić w jedną logiczną całość tworząc system zarządzania przedsiębiorstwem oparty na zasadach i filozofii szczupłego zarządzania lean management. Stworzenie takiego systemu wiąże się przede wszystkim z wdrożeniem w/w narzędzi. Jednak podczas tworzenia i wdrażania "szczupłego systemu przedsiębiorstwa" bardzo istotnym jest zebranie i opisanie zasad zastosowania poszczególnych narzędzi w formie księgi stanowiącej opis standardów zastosowania i postępowania z poszczególnymi narzędziami. Międzynarodowe praktyki i trendy wyznaczyły kierunki nazewnictwa takich systemów, które najczęściej zawierają nazwę firmy i krótkie hasło typu "system produkcyjny...", "world class manufacturing...". Przykładami takich systemów są:

 • TPS - Toyota Production System
 • VPS - Volkswagen Production System
 • MNPS - MAN Production System
 • GPS - Grammer Production System
 • WCM - World Class Manufacturing Fiat

Nasze usługi wdrożenia i szkolenia w praktyce w zakresie Lean Manufacturing i w/w elementów:

szkolenia aktualne, szkolenia otwarte

konsulting

... zapytaj nas o szczegóły:

kontakt

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE