+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Lean Healthcare

Lean Healthcare - (szczupła służba zdrowia)

Jest to sposób zarządzania jednostkami służby zdrowia (np. szpitale, przychodnie, laboratoria, sanatoria, kliniki) oparty na zasadach Lean Management. Kluczowymi celami zarządzania wg zasad Lean Healthcare jest zadowolenie pacjentów (klientów), który ma bezpośrednio przekładać się na zadowolenie udziałowców (poprawa wyników finansowych i ciągły rozwój jednostki). Kluczowe działania w dążeniu do poprawy zadowolenia pacjenta i udziałowców oparte są o:

 • poprawa jakości świadczonych usług, 
 • poprawa efektywności wykorzystania kluczowych zasobów jednostki (personel, miejsce, sprzęt, materiał/środki medyczne),
 • definicję wartości dodanej,
 • definicję marnotrawstwa, kluczowych źródeł powstawania i redukcję ich występowania,
 • skracanie czasów realizacji świadczeń (usług, zabiegów),
 • mapowanie procesów,
 • standaryzacja i optymalizacja procesów (min. metod pracy, procedur, standardów obsługi pacjenta)
 • ciągły proces ulepszeń,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • zarządzanie przez cele.

Lean Healthcare w praktyce jest filozofią, sposobem zarządzania a po wprowadzeniu kluczowych zasad i ich opisaniu powstaje system organizacyjny Lean Healthcare System. Prawidłowe wdrożenie systemu i filozofii Lean Healthcare w jednostkach służby zdrowia bezwzględnie przekłada się na poprawę:

 • jakości świadczonych usług,
 • wyniku finansowego,
 • efektywności i wydajności zasobów,
 • konkurencyjności rentowności.

Wdrażanie Lean Healthcare w ramach kompleksowej restrukturyzacji służby zdrowia może obejmować również jednostki dysponujące środkami finansowymi rozdzielanymi w ramach bezpłatnych świadczeń medycznych, np. w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Optymalizacja służby zdrowia

 

Więcej o optymalizacji w służbie zdrowia:

http://staworzynski.com/?pl_sluzba-zdrowia,257

Optymalizacja służby zdrowia

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE