+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Intralogistyka

Na przestrzeni ostatnich lat, wraz z popularyzacją modelu Lean Manufacturing, zwiększa się zainteresowanie Intralogistką, czyli logistyką wewnątrzzakładową. Obejmuje ona wewnętrzny obrót surowców od chwili ich przyjęcia w magazynie do wydania gotowego produktu z magazynu wyjściowego, a jej głównym celem jest wytworzenie przy użyciu właściwego sposobu dobrej jakości produktu, we właściwym czasie, we właściwej ilości zgodnej z zapotrzebowaniem, dostarczenie go do właściwego miejsca, ale oczywiście przy jak najniższych kosztach, a najlepiej przy zerowych stratach.  Jest to szczególnie istotny proces bezpośrednio związany z produkcją metodami just-in-time oraz just-in-sequence, które są coraz częściej stosowane, głównie w dużych przedsiębiorstwach stawiających nacisk na ciągłe doskonalenie.
Aby jednak wprowadzić lean w logistyce, ważne jest podejście pracowników i świadomość stosowania podejścia ciągłego doskonalenia na każdym szczeblu organizacyjnym, a także znajomość możliwości i narzędzi proponowanych przez lean management.

Logistyka wewnętrzna opiera się na realizacji działań operacyjnych, do których zalicza się:

- rozładunek, przyjęcie i składowanie towaru,
- transport surowców i komponentów do tymczasowych miejsc składowania (magazyn, linie boczne),
- wewnętrzne operacje związane z zaopatrywaniem procesu produkcyjnego,
- przygotowanie produktów gotowych do załadunków i wywozu (pakowanie, konfekcjonowanie),
- przejęcie odpowiedzialności za odbiór strumienia odpadów,
- załadunek i wysyłka towaru,
- prowadzenie całości dokumentacji związanej z przemieszczaniem materiałów, archiwizacją ruchów magazynowych oraz rozliczeń z dostawcami.

Dzięki optymalizacji procesów logistyki wewnątrzzakładowej doprowadzimy do ograniczenia bądź usunięcia:
marnotrawstwa (muda), wszelkich strat niedodających wartości dla klienta, takich jak: nadprodukcja, oczekiwanie, nadmierny transport, niewłaściwe metody wytwarzania/błędne procesy, zbędne zapasy, zbędny ruch, brak/naprawy/defekty, niewykorzystana kreatywność pracowników, zbędne zużycie energii, nadmierna kontrola;
− nadmiernych obciążeń pracowników, maszyn i urządzeń, procesów (muri), prowadzących do przemęczenia ludzi, częstego psucia się urządzeń i ich przestojów itp.;
− zmienności, nierównomiernego obciążenie ludzi i maszyn pracą (mura).

Ważne jest, aby zastosowane rozwiązania usprawniające były zdroworozsądkowe, a zarazem niskokosztowe, gdyż tylko takie podejście może zapewnić firmie w dłuższej perspektywie czasowej istotne korzyści.

Usprawnienia w obszarze intralogistyki wymuszają na przedsiębiorstwach reorganizację transportu materiałów. Doskonałym przykładem jest likwidacja dużych powierzchni magazynowych na rzecz supermarketów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk produkcyjnych oraz związanych z tym rozwiązaniem pociągów transportowych (milk runner) przemieszczających się na zasadzie "pętli mleczarza", które ograniczają do minimum występowanie zjawiska pustych przebiegów oraz redukują czas związany z transportem części produkcyjnych z oddalonych magazynów wielkopowierzchniowych.

W obecnej sytuacji rynek wymaga od producentów szybkiej reakcji na zgłaszane potrzeby co często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia reorganizacji linii produkcyjnej. Dzięki zastosowaniu modułowej budowy supermarketów jest możliwe niemalże natychmiastowe dostosowanie ich do aktualnych potrzeb lub do zgłaszanych przez pracowników Kaizenów.

Uzupełnieniem tego rozwiązania jest zastosowanie regałów przepływowych działających wg zasad FIFO i LIFO, które wykorzystując bieżnie wałkowe przemieszczają materiały wykorzystując siły grawitacji, dodatkowo oddzielając strefę załadunku od miejsca poboru.

System Kanban dodatkowo optymalizuje przepływ materiałów w przedsiębiorstwie, eliminując zarówno zapasy jak i nadprodukcję. Jedną z głównych zalet tego systemu jest fakt, iż pracownik produkcji zawsze ma dostęp do materiału który jest mu w danej chwili potrzebny do efektywnej pracy. W przypadku gdy w magazynie centralnym zabraknie materiałów potrzebnych do produkcji następuje zatrzymanie produkcji co z kolei niesie dla firmy wysokie koszty przestojów i spadek produktywności. W przypadku zastosowania systemu Kan Ban taka sytuacje jest mocno zminimalizowana.

Ideę Kanban oddaje hasło „7 x żadnych”:

- zapasów,
- braków,
- bezczynności,
- opóźnień,
- zbędnych procesów technologicznych,
- przesunięć,
- kolejek.
Dzięki wysokiej elastyczności i niezawodności dostaw  łatwiej jest zarządzać produkcją przy pomocy metody Kanban niż tradycyjnymi systemami MRP .
Kanban jest szczególnie odpowiedni dla produkcji seryjnej. Po odpowiedniej optymalizacji systemu obserwuje się znaczną poprawę produktywności co przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe firmy.
System nie nadaje się jednak do wytwarzania indywidualnych zamówień. Jeśli firma zajmuje się zaspokajaniem doraźnych potrzeb metoda kanban, ze względu na swoją charakterystykę może się nie sprawdzić. W szczególności narażone może być w takich przypadkach zabezpieczenie materiałowe produkcji.

Inwestycja w rozwiązania optymalizujące procesy magazynowe i logistyczne jest decyzją strategiczną i zawsze powinna być nie tylko gruntownie przemyślana, ale również przygotowana i zrealizowana z pomocą ekspertów zajmujących się tego rodzaju inwestycjami od lat. Niezwykle istotne jest takie przygotowanie inwestycji, aby sprostała ona nie tylko bieżącym wyzwaniom, ale aby była rozwiązaniem efektywnym również w przyszłości.

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE