+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Tytuł

Ergonomia

Ergonomia

Ergonomia jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Dziś technika to skomplikowane systemy złożone z ludzkich i maszynowych komponentów. Aby mogły one efektywnie działać niezbędne jest dostosowanie podsystemu technicznego do podsystemu ludzkiego. Konieczny jest zatem pewien zakres wiedzy o człowieku. Procesy projektowania systemów: człowiek-obiekt techniczny, w którym decydującą rolę spełniają kryteria decyzyjne z obszaru ergonomii, nazywamy projektowaniem ergonomicznym.

Twórcą słowa i pojęcia ERGONOMIA jest Wojciech Bogumił Jastrzębowski. W 1857 roku opublikowano w poznańskim czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” jego pracę „Rys Ergonomji czyli Nauki o Pracy opartej na naukach poczerpniętych z Nauki Przyrody". W swojej pracy Jastrzębowski napisał: ”Nazwiskiem Ergonomji, wziętym od wyrazów ergon (praca) i nomos (prawo, zasada), oznaczamy Naukę o Pracy, czyli używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności”
   Ergonomia jest nauka stosowaną. W czasie II wojny światowej okazało się, że jej przydatność i znaczenie dla rozwoju techniki jest bardzo duże. Amerykańscy piloci wojskowi nie radzili sobie z obsługą zbyt skomplikowanego sprzętu bojowego. Głęboka analiza psychologów, fizjologów, lekarzy i inżynierów wykazała, że ludzie nie byli w stanie z powodu własnych ograniczeń sprawnie obsługiwać tak złożonych urządzeń. Konieczne stało się projektowanie i wytwarzanie maszyn czy urządzeń z uwzględnieniem psychicznych i fizycznych potrzeb człowieka.

Wyróżnia się:

  • ergonomię koncepcyjną - wprowadzającą  zasady ergonomii już w trakcie formułowania założenia i projektowania systemów oraz projektów 
  • ergonomię korekcyjną -  zajmującą się korektą warunków pracy na drodze modernizacji istniejących oraz pracujących już maszyn i urządzeń, a także wprowadzającą elementy zabezpieczające ludzi przed niekorzystnymi wpływami środowiska pracy.

Jednym z twórców ergonomii był Wojciech Jastrzębowski. Jastrzębowski napisał pierwszy artykuł na świecie w którym użyto słowa ergonomia? (ergonomija - oryg.).Link do jego artykułu znajduje się poniżej:

ISBN: 83-901740-9-X

http://staworzynski.com//files/Ergonomia - Jastrzebowski -artykul.pdf

 

Polecamy również na naszym blogu

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE