+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

5S - 6S - warsztaty praktyczne 2 dni

1.   Cele

Głównymi celami przeprowadzenia proponowanych warsztatów jest:

 1. Zrozumienie teorii i zasad wdrażania 6S.
 2. Nauka w praktyce wdrażania całości 6S na wybranych przypadkach firmy zleceniodawcy.
 3. Zrozumienie celów zastosowania i korzyści dla pracownika i pracodawcy wynikających z wdrożenia 6S.
 4. Przygotowanie propozycji konkretnych działań wdrożeniowych.
 5. Powiązanie 6S z innymi zasadami i narzędziami szczupłego wytwarzania.

 

2.   Zakres i forma realizacji                                                                                                     

 

Zjazd 1 Dzień 1

1)    Kick-off – Agenda warsztatów, cele, teoria 5S i 6S. Prezentacja –  (~3 godz.).

 1. Agenda i cele warsztatów.
 2. Co to jest 5S i jakie są cele zastosowania.
 3. 6S jako dodatkowy element 5S – bezpieczeństwo i humanitaryzacja pracy.
 4. 1S – Selekcja
  • oddzielenie zbędnych rzeczy.
  • przeprowadzenie akcji czerwonych kartek.
 5. 2S – Systematyka
  • layout stanowisk, tablice cieni,
  • opisanie i oznaczanie miejsca dla wszystkich niezbędnych przedmiotów,
  • ergonomiczne kształtowanie stanowisk,
  • zastosowanie zasady ekonomiki ruchów elementarnych.
 6. 3S – Sprzątanie
  • codzienne sprzątanie stanowisk,
  • autonomiczne utrzymanie ruchu w ramach 5S – czyszczenie i konserwacja (element TPM),
 7. 4S – Standaryzacja
  • tworzenie dokumentacji opisującej standardy,
  • standaryzacja metod pracy i arkusze pracy standaryzowanej,
  • spis narzędzi i przedmiotów stanowisk,
  • opis planu/layoutu stanowiska,
  • harmonogram prac porządkowych i czynności konserwacyjnych,
  • listy kontrolne.
 8. 5S – Samodyscyplina i samodoskonalenie
  • działania usprawniające, warsztaty kaizen,
  • wdrażanie zmian na stanowiskach w ramach procesu ulepszeń,
  • tworzenie formularzy i pytań audytów 5S,
  • realizacja audytów 5S,
  • wskaźnik 5S, motywacja pracowników i cele 5S.
 9. 6S – Bezpieczeństwo
  • działania poprawiające bezpieczeństwo i ergonomię pracy,
  • analizy zdarzeń niepożądanych i podejmowanie działań zapobiegawczych,
  • monitoring bezwypadkowości,
 10. Powiązanie 6S z innymi zagadnieniami:

 

2)    1-3S – Ćwiczenia  praktyczne –  (~5 godz.).

 1. wybór obszaru i przejście uczestników warsztatów na produkcję,
 2. omówienie stanowiska, zadań wykonywanych oraz ich zmienności,
 3. 1S - selekcja – oddzielenie rzeczy zbędnych i  przeprowadzenie akcji „czerwonych kartek”,
 4. 2S - systematyka – ustalenie miejsc składowania przedmiotów niezbędnych,
 5. 3S – sprzątanie – uporządkowanie obszaru,
 6. ustalenie dalszych zadań do wykonania.

 

Zjazd 1 Dzień 2

3)    4S – Ćwiczenia praktyczne c.d. –  (~3 godz.).

 1. przygotowanie layoutu stanowiska z wykorzystaniem dostępnych narzędzi 
  (np. Power Point, Word, Excell, kartka i ołówek)
 2. opisanie obecnej metody pracy w formie instrukcji/arkusza pracy standaryzowanej,
 3. określenie czasochłonności wykonywanych zadań,
 4. spis narzędzi i przedmiotów stanowisk,
 5. harmonogram prac porządkowych i czynności konserwacyjnych,
 6. listy kontrolne.

4)    5S + 6S – Ćwiczenia praktyczne c.d. –  (~3 godz.).

 1. Opracowanie formularza audytów i pytań audytów 5S/6S,
 2. Metody przeprowadzania audytów 5S/6S,
 3. opracowanie wskaźnika 5S/6S i zaproponowanie celów 5S/6S.
 4. działania usprawniające – przeprowadzenie warsztatów kaizen,
  • przeprowadzenie warsztatów, burza mózgów,
  • zebranie pomysłów usprawniających – poprawiających bezpieczeństwo, ergonomię i efektywność pracy,
  • poszukiwanie możliwości usprawnień i eliminacji zbędnych czynności nie dodających wartość,
  • wstępna kalkulacja opłacalności i przygotowanie planu wdrożenia zebranych pomysłów,

5)    5S/6S – Plan wdrożenia w całym zakładzie – (~1,5 godz.).

 1. opracowanie z zespołem planu wdrożeniowego 5S/6S dla większego obszaru zakładu,
 2. oszacowanie niezbędnych zasobów wdrożeniowych,
 3. ustalenie harmonogramu i wstępnych terminów realizacji wg standardu PDCA,

6)    Zakończenie warsztatów –  (~0,5 godz.).

 1. dyskusja i podsumowanie wspólnie z zespołem warsztatów,
 2. ocena przeprowadzonych warsztatów oraz trenera prowadzącego,
 3. przekazanie certyfikatów ukończenia warsztatów,
 4. podziękowanie i zakończenie.

 

3.   Trener prowadzący                                                                                                              

Zewnętrzny specjalista wyznaczony do realizacji w/w usługi:

Trener, szkoleniowiec i kierownik projektów (Paweł Staworzyński) z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji szkoleń, warsztatów i projektów w tematyce optymalizacji procesów w różnych branżach produkcyjnych i usługowych.

 

Czas trwania:

Szkolenie zaplanowane jest na jeden dwudniowy zjazd, czyli 2 dni po 8 godzin włącznie z przerwami. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania wyżej wymienionych zagadnień. Ćwiczenia prowadzone są na przykładach firmy w której realizowane są warsztaty.

 
Miejsce i termin:

Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie bezpośrednio w firmach w których jest lub docelowo będzie wdrażane 5S / 6S.

Zapraszamy Państwa do przeprowadzenia w/w szkolenia w Waszych firmach w formie otwartej (z możliwym zastrzeżeniem zakazu wstępu konkurencji). Dla firm w których realizujemy otwarte szkolenia oferujemy dodatkowe atrakcyjne rabaty! 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

Szczegóły warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej:

Regulamin szkoleń

Zgłoszenie uczestnictwa należy potwierdzić przez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza pobierając go bezpośrednio klikając na poniższy link:

Formularz zgłoszenie na szkolenie, konferencje DPG (PDF)

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE